top of page

QuantumClinic

Vetenskapligt - Naturligt - Holistiskt

Ta proaktiv kontroll över din hälsa med frekvensterapi

QuantumClinic erbjuder frekvensterapi med Quantum Biofeedback System* - en unik, terapeutisk välbeprövad, avancerad teknologi som genom mikroströmmar identifierar och balanserar obalanser redan innan de orsakat fysiska eller psykiska symtom. Terapin är djupt avslappnande, smärtfri med ett naturligt resultat, helt utan biverkningar.

Mer om frekvensterapi

Cecilia1b.jpg

Cecilia, frekvens- & hypnosterapeut

Cecilias mission är att öka medvetenheten om hur energier påverkar vår hälsa och därigenom guida människor att göra aktiva val som gynnar välbefinnandet på alla plan i livet. Mer om Cecilia

 • Vad är frekvensterapi?
  Frekvensterapi är en terapiform som genom elektromagnetiska vågor möjliggör att: 1. Identifiera obalanser i kroppen 2. Balansera identifierade obalanser Balanseringen görs genom att frekvenserna ”påminner” obalanserade delar av kroppen om sin ursprungliga balans. På så sätt ”tränas” de obalanserade delarna tillbaks i balans och stödjer där med kroppen till självläkning. Terapiformen har funnits sedan 70-talet. Teknologin bygger på frekvenser av samma typ som används vid undersökningar av hjärnans elektriska aktivitet EEG (elektroencefalografi). Metoden är vetenskapligt beprövad och används idag på kliniker och sjukhus runt om i världen, även Sverige. Det finns en rad frekvensdevice på marknaden. QuantumClinic använder sig av Quantum Biofeedback System QUEX ED från QX World, den senaste generationen av Quantum healing technologies Biofeedback Systems som under 40 års tid utvecklats av Dr Bill Nelson och hans internationella forskningsteam. Mer info om devicet och dess enorma kapacitet här: https://www.qxworld.eu/products/quex-ed/
 • Vad är biofysik?
  Traditionell medicin verkar genom biokemi medan frekvensterapi verkar genom biofysik. Vad är då biofysik? Precis allt består av atomer. En atom består av en kärna med protoner och neutroner, samt elektroner som cirklar kring kärnan i en enorm hastighet. Tomrummet i en atom är dock ofantligt mycket större än utrymmet fasta partiklar. På grund av partiklarnas extremt snabba rörelser kan en materia uppfattas som solid trots att den egentligen bara består av tomrum. Energin i partiklarnas rörelser ger upphov till frekvenser, ju snabbare rörelse desto högre frekvens och vice versa. Partiklarna i en sten rör sig exempelvis långsammare än partiklarna i från tex radiovågor eller WI-FI och har därför än lägre frekvens. I grunden består allt av energi. Allt vi kan ta på (inklusive våra kroppar) består i minsta beståndsdel av kvantar vibrerandes i olika hastigheter. Det gäller även för det vi inte kan ta på (som strålning, radioftekvenser, WI-FI, kroppens energifält och våra tankar). Kvantar som vibrerar snabbt har en hög frekvens, medan kvantar som vibrerar långsamt har en lågfrekvens. Allt har på så sätt sin unika frekvens. Cellerna i våra kroppar vibrerar på sina specifika och unika sätt då de är i balans. Våra fantastiska kroppar strävar alltid mot balans men olika orsaker (så som stress, ohälsa, gifter, etc) kan rubba denna balans.
 • Hur fungerar frekvensterapi med Quantum Biofeedback System?
  På samma sätt som ett antivirusprogram scannar datorns koder, scannar frekvensdevicet upp emot 12 000 trivector frekvenser i kroppen. Detekterade obalanser kan sedan balanseras genom att skicka tillbaks neutraliserande/korrigerande frekvenser till kroppen. Om tex frekvensen hos en patogen som orsakar borrelia detekteras kan alltså frekvensen som neutraliserar patogenens energi skickas tillbaks. Det är på så sätt möjligt att med hjälp av frekvensdevicet balansera otaliga medvetna som omedvetna obalanser i kroppen tillbaks i fysisk, mental och känslomässig balans.
 • För vilka besvär är frekvensterapi effektivt?
  Frekvensterapi fungerar lika bra för att balansera psykiska som fysiska obalanser. Här är exempel då frekvensterapi visat sig vara effektivt: · Allergier/intoleranser · Autoimmuna problem · Beroenden · Depression · Förgiftning (kvicksilver, etc) · Infektioner · Inflammationer · Matsmältningsproblem och förstoppning · Migrän · Mikroorganismer (virus, bakterier, svamp, parasiter) · Psykiska och emotionella problem (trauman) · Smärta/värk · Stress · Utmattning · Ångest QuantumClinic’s specialområde är inre välmående, då det många gånger är fundamentet för ett yttre välmående. Genom frekvensterapi är det möjligt att hitta och balansera omedvetna mentala och emotionella obalanser som hindrar oss i livet. Här kombineras frekvensterapi med hypnosterapi, då det visat sig vara en mycket vara mycket kraftfullt för att medvetandegöra och röja mentala hinder som står i vägen för harmoni, glädje och lycka. En kort film (på engelska) där Andreea Taflan, CEO på QX WORLD LTD berättar om när biofeedbackterapi visat sig vara effektivt.
 • När utförs inte frekvensterapi?
  Frekvensbalansering utförs inte på personer som: · Har eller har haft epilepsi · Har diagnostiserade allvarliga hjärtproblem · Har pacemaker · Tar blodförtunnande eller fler än 5 receptbelagda läkemedel. · Har elektrisk hyperreaktivitet · Är påverkade av drager eller alkohol · Är gravida · Är yngre än 8 år
 • Hur många frekvensterapier behövs?
  Antalet terapier som behövs är mycket varierande. Generellt kan man säga att obalanser som funnits länge tar längre tid än ”nytillkomna” obalanser, där resultat kan märkas redan efter försa tillfället.
 • Hur går en f​rekvensterapi till?
  Inledningsvis går vi igenom din hälsostatus och ser över din övergripande stressnivå baserat på din historik och nuläge. För att få djupare insikter om de obalanser stressen orsakat i din kropp och ditt sinne görs en scanning med frekvensdevicet med efterföljande analys och balansering av kroppens fysiska och psykiska obalanser: · Scanning/mätning - en frekvensterapi börjar med att devicet via mikroströmmar sänder ut frekvenser från upp emot 12 000 av våra mest förekommande bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener och naturmedicinska substanser till kroppen. · Analys - deviset detekterar kroppens svar/reaktioner på utsända frekvenser, där avvikande värden indikerar obalans. Terapeuten analyser resultaten och lokaliserar rotorsaken till obalanserna. · Balansering – genom devicet sänds balanserande frekvenser för att stödja kroppen till att hitta tillbaks till sin ursprungliga balans. Avslutningsvis sammanfattar terapeuten detekterade obalanser och föreslår en plan för eventuella fortsatta balanseringar samt råd på vad du själv kan göra för att hjälpa kropp och själ till balans och hälsa. Under terapin ligger eller sitter du bekvämt och ansluts till systemet med elektroder runt panna, handleder och vrister som mäter din kropps elektriska reaktioner genom subtila mikroströmmar. Terapin är helt smärtfri och upplevs som extremt avkopplande.
 • Fungerar frekvensterapi på distans?
  Frekvensterapi fungerar på mycket bra att utföra på distans. Vid en frekvensterapi läser frekvensdevicet in ditt unika energisystem och kan på så sätt "koppla upp sig” på det. Det här går till ungefär på samma sätt som att man med hjälp av en telefon kan ringa en specifik person genom att slå in rätt nummer. Första besöket sker med fördel på plats då att mätningen och balanseringen utförs genom elektroder som sätts runt handleder, fotleder och panna. Om du har svårt att ses på plats vid första tillfället går det att lösa i alla fall, kontakta i så fall QuantumClinic.
 • Vad är frekvensterapi?
  Frekvensterapi är en terapiform som genom elektromagnetiska vågor möjliggör att: 1. Identifiera obalanser i kroppen 2. Balansera identifierade obalanser Balanseringen görs genom att frekvenserna ”påminner” obalanserade delar av kroppen om sin ursprungliga balans. På så sätt ”tränas” de obalanserade delarna tillbaks i balans och stödjer där med kroppen till självläkning. Terapiformen har funnits sedan 70-talet. Teknologin bygger på frekvenser av samma typ som används vid undersökningar av hjärnans elektriska aktivitet EEG (elektroencefalografi). Metoden är vetenskapligt beprövad och används idag på kliniker och sjukhus runt om i världen, även Sverige. Det finns en rad frekvensdevice på marknaden. QuantumClinic använder sig av Quantum Biofeedback System QUEX ED från QX World, den senaste generationen av Quantum healing technologies Biofeedback Systems som under 40 års tid utvecklats av Dr Bill Nelson och hans internationella forskningsteam. Mer info om devicet och dess enorma kapacitet här: https://www.qxworld.eu/products/quex-ed/
 • Vad är biofysik?
  Traditionell medicin verkar genom biokemi medan frekvensterapi verkar genom biofysik. Vad är då biofysik? Precis allt består av atomer. En atom består av en kärna med protoner och neutroner, samt elektroner som cirklar kring kärnan i en enorm hastighet. Tomrummet i en atom är dock ofantligt mycket större än utrymmet fasta partiklar. På grund av partiklarnas extremt snabba rörelser kan en materia uppfattas som solid trots att den egentligen bara består av tomrum. Energin i partiklarnas rörelser ger upphov till frekvenser, ju snabbare rörelse desto högre frekvens och vice versa. Partiklarna i en sten rör sig exempelvis långsammare än partiklarna i från tex radiovågor eller WI-FI och har därför än lägre frekvens. I grunden består allt av energi. Allt vi kan ta på (inklusive våra kroppar) består i minsta beståndsdel av kvantar vibrerandes i olika hastigheter. Det gäller även för det vi inte kan ta på (som strålning, radioftekvenser, WI-FI, kroppens energifält och våra tankar). Kvantar som vibrerar snabbt har en hög frekvens, medan kvantar som vibrerar långsamt har en lågfrekvens. Allt har på så sätt sin unika frekvens. Cellerna i våra kroppar vibrerar på sina specifika och unika sätt då de är i balans. Våra fantastiska kroppar strävar alltid mot balans men olika orsaker (så som stress, ohälsa, gifter, etc) kan rubba denna balans.
 • Hur fungerar frekvensterapi med Quantum Biofeedback System?
  På samma sätt som ett antivirusprogram scannar datorns koder, scannar frekvensdevicet upp emot 12 000 trivector frekvenser i kroppen. Detekterade obalanser kan sedan balanseras genom att skicka tillbaks neutraliserande/korrigerande frekvenser till kroppen. Om tex frekvensen hos en patogen som orsakar borrelia detekteras kan alltså frekvensen som neutraliserar patogenens energi skickas tillbaks. Det är på så sätt möjligt att med hjälp av frekvensdevicet balansera otaliga medvetna som omedvetna obalanser i kroppen tillbaks i fysisk, mental och känslomässig balans.
 • För vilka besvär är frekvensterapi effektivt?
  Frekvensterapi fungerar lika bra för att balansera psykiska som fysiska obalanser. Här är exempel då frekvensterapi visat sig vara effektivt: · Allergier/intoleranser · Autoimmuna problem · Beroenden · Depression · Förgiftning (kvicksilver, etc) · Infektioner · Inflammationer · Matsmältningsproblem och förstoppning · Migrän · Mikroorganismer (virus, bakterier, svamp, parasiter) · Psykiska och emotionella problem (trauman) · Smärta/värk · Stress · Utmattning · Ångest QuantumClinic’s specialområde är inre välmående, då det många gånger är fundamentet för ett yttre välmående. Genom frekvensterapi är det möjligt att hitta och balansera omedvetna mentala och emotionella obalanser som hindrar oss i livet. Här kombineras frekvensterapi med hypnosterapi, då det visat sig vara en mycket vara mycket kraftfullt för att medvetandegöra och röja mentala hinder som står i vägen för harmoni, glädje och lycka. En kort film (på engelska) där Andreea Taflan, CEO på QX WORLD LTD berättar om när biofeedbackterapi visat sig vara effektivt.
 • När utförs inte frekvensterapi?
  Frekvensbalansering utförs inte på personer som: · Har eller har haft epilepsi · Har diagnostiserade allvarliga hjärtproblem · Har pacemaker · Tar blodförtunnande eller fler än 5 receptbelagda läkemedel. · Har elektrisk hyperreaktivitet · Är påverkade av drager eller alkohol · Är gravida · Är yngre än 8 år
 • Hur många frekvensterapier behövs?
  Antalet terapier som behövs är mycket varierande. Generellt kan man säga att obalanser som funnits länge tar längre tid än ”nytillkomna” obalanser, där resultat kan märkas redan efter försa tillfället.
 • Hur går en f​rekvensterapi till?
  Inledningsvis går vi igenom din hälsostatus och ser över din övergripande stressnivå baserat på din historik och nuläge. För att få djupare insikter om de obalanser stressen orsakat i din kropp och ditt sinne görs en scanning med frekvensdevicet med efterföljande analys och balansering av kroppens fysiska och psykiska obalanser: · Scanning/mätning - en frekvensterapi börjar med att devicet via mikroströmmar sänder ut frekvenser från upp emot 12 000 av våra mest förekommande bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener och naturmedicinska substanser till kroppen. · Analys - deviset detekterar kroppens svar/reaktioner på utsända frekvenser, där avvikande värden indikerar obalans. Terapeuten analyser resultaten och lokaliserar rotorsaken till obalanserna. · Balansering – genom devicet sänds balanserande frekvenser för att stödja kroppen till att hitta tillbaks till sin ursprungliga balans. Avslutningsvis sammanfattar terapeuten detekterade obalanser och föreslår en plan för eventuella fortsatta balanseringar samt råd på vad du själv kan göra för att hjälpa kropp och själ till balans och hälsa. Under terapin ligger eller sitter du bekvämt och ansluts till systemet med elektroder runt panna, handleder och vrister som mäter din kropps elektriska reaktioner genom subtila mikroströmmar. Terapin är helt smärtfri och upplevs som extremt avkopplande.
 • Fungerar frekvensterapi på distans?
  Frekvensterapi fungerar på mycket bra att utföra på distans. Vid en frekvensterapi läser frekvensdevicet in ditt unika energisystem och kan på så sätt "koppla upp sig” på det. Det här går till ungefär på samma sätt som att man med hjälp av en telefon kan ringa en specifik person genom att slå in rätt nummer. Första besöket sker med fördel på plats då att mätningen och balanseringen utförs genom elektroder som sätts runt handleder, fotleder och panna. Om du har svårt att ses på plats vid första tillfället går det att lösa i alla fall, kontakta i så fall QuantumClinic.
epassi.png
Nova.png
KRM.png
CertifieradTappinginstruktorlogov.2.png
International Hypnotists Guild.png

frekvensterapi hypnosterapi

bottom of page