top of page
Cecilia1b.jpg
Cecilia, frekvens- & hypnosterapeut

Cecilia är utbildad inom bioteknik (MSc) och har sin bakgrund från forskning, både inom biologiska läkemedel samt inom datavetenskap. Hon har många års erfarenhet av innovationsledning, då hon varit rådgivare åt hundratals entreprenörer och uppstartsbolag.

 

Åren som rådgivare gick alltmer över i livscoachning vilket hon utbildats inom. Erfarenheten från alla de människor hon coachat under åren resulterade i boken "Hitta och Följ Din Mission" som gavs ut 2017.

 

Cecilia har sedan unga år haft ett starkt intresse för fysisk, mental, emotionell och själslig hälsa vilket lett henne att studerat en rad mångtusenåriga läror, samt ägnat stor det åt egen utveckling.

 

Hennes fascination för vetenskap inom biokemi och holistisk hälsa kombinerat med det starka intresset för innovation och teknikutveckling knöts samman då hon kom i kontakt med nya rön inom kvantfysikens förunderliga värld. Det var början på resan då hon kom i kontakt med forskarteamet bakom Quantum Biofeedback System och utbildades i frekvensterapi av The Quantum Academies, enligt certifieringsnämnden för neuroterapi och biofeedback.

 

Utöver detta är hon certifierad NLP- och hypnosterapeut, samt EFT- och samtalscoach. frekvensterapi hypnosterapi

 

Cecilias mission är att öka medvetenheten om hur energier påverkar vår hälsa och därigenom guida människor att göra aktiva val som gynnar välbefinnandet på alla plan i livet.

bottom of page