top of page
Vad är hypnosterapi?

Hypnosterapi är en terapeutisk metod där hypnos används som ett verktyg för att hjälpa individer att utforska och förändra sitt beteende, sina tankar och sina känslor.

 

Genom hypnosterapi kan vi snabbt få kontakt med vårt undermedvetna och på ett kraftfullt sätt uppnå önskade förändringar eller utforska inre upplevelser på ett säkert och stödjande sätt.

Hypnosterapi utförs genom avslappning, inre visualisering och fokusering på känslor och tankar.

 

Under hypnos befinner vi i ett djupt avslappnad tillstånd, ett tillstånd som kan liknas med det du upplever precis innan du somnar. Ordet hypnos är grekiska och betyder sömn, viktigt att poängtera är att vi aldrig sover under hypnos utan befinner oss i stadiet innan då våra hjärnvågor är på thetanivå (4-8 Hz), se tabellen nedan.

bottom of page