top of page
Hur går en hypnosterapi till?

En session av hypnosterapi går till på följande sätt:

Inledande samtal med syfte att identifiera klientens nu- och önskeläge

Induktion då hypnoterapeuten guidar klienten in i en djup och behaglig avslappning

Inre föreställningar då klienten guidas till att öppna upp det undermedvetna sinnet för att hitta rotorsaken till klientens problem och omprogrammera dessa

Återvändande till vanligt medvetandetillstånd

bottom of page