top of page
Hur många hypnosterapier behövs?

Antalet sessioner av hypnosterapi som behövs kan variera mycket beroende på individens specifika behov och problem. De flesta klienter märker en betydande förbättring efter bara en session, ibland kan dock upprepade sessioner behövas.

bottom of page