top of page
Fungerar hypnosterapi för alla?

Effektiviteten av hypnosterapi kan variera beroende på individens förmåga att:

Slappna av

Rikta sin fokusering inåt

Koncentrera sig och följa instruktioner

Mentalt föreställa sig saker

 

Vidare är det är viktigt att klienten är engagerad och positivt inställd till hypnosterapi för att en förändring ska kunna ske.

bottom of page