top of page
För vilka besvär är hypnosterapi effektivt?

Under hypnosterapisessioner kan terapeuten använda olika tekniker för att hjälpa klienten att övervinna problem, såsom:

 • Dålig självkänsla (vilket i de allra flesta fall är orsaken till andra problem)

 • Dåliga vanor

 • Fobier

 • Rökavvänjning

 • Smärtbehandling

 • Stressrelaterade besvär

 • Sömnproblem

 • Tinnitus

 • Utbrändhet

 • Viktminskning

 • Ångest

bottom of page