top of page
Vad händer efter en hypnosterapi?

Efter en hypnosterapi upplever många klienter både fysisk och mental avslappning. Förändringen kan visa sig i att klienten naturligt tänker, upplever situationer samt agerar på ett nytt och mer konstruktivt sätt.

bottom of page