top of page
Hur upplevs en hypnosterapi?

Hypnos upplevs som ett djupt avslappnat, lugnt och skönt tillstånd då uppmärksamheten riktas inåt.

Det är viktigt att förstå att man under hypnosterapisessionen aldrig på något sätt förlorar kontrollen över sina handlingar.

Klienten är hela tiden fullt medveten, har full kontroll och kan när som helst avbryta sessionen om så önskas.

bottom of page