top of page
Hur går en frekvensterapi till?

Inledningsvis går vi igenom din hälsostatus och ser över din övergripande stressnivå baserat på din historik och nuläge.

För att få djupare insikter om de obalanser stressen orsakat i din kropp och ditt sinne görs en scanning med frekvensdevicet med efterföljande analys och balansering av kroppens fysiska och psykiska obalanser:

Scanning/mätning - en frekvensterapi börjar med att devicet via mikroströmmar sänder ut frekvenser från upp emot 12 000 av våra mest förekommande bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener och naturmedicinska substanser till kroppen.

Analys - deviset detekterar kroppens svar/reaktioner på utsända frekvenser, där avvikande värden indikerar obalans. Terapeuten analyser resultaten och lokaliserar rotorsaken till obalanserna.

Balansering – genom devicet sänds balanserande frekvenser för att stödja kroppen till att hitta tillbaks till sin ursprungliga balans.

 

Avslutningsvis sammanfattar terapeuten detekterade obalanser och föreslår en plan för eventuella fortsatta balanseringar samt råd på vad du själv kan göra för att hjälpa kropp och själ till balans och hälsa.

 

Under terapin ligger eller sitter du bekvämt och ansluts till systemet med elektroder runt panna, handleder och vrister som mäter din kropps elektriska reaktioner genom subtila mikroströmmar. Terapin är helt smärtfri och upplevs som extremt avkopplande.

bottom of page