top of page
Hur många frekvensterapier behövs?

Antalet terapier som behövs är mycket varierande. Generellt kan man säga att obalanser som funnits länge tar längre tid än ”nytillkomna” obalanser, där resultat kan märkas redan efter försa tillfället.

bottom of page