top of page
För vilka besvär är frekvensterapi effektivt?

Frekvensterapi fungerar lika bra för att balansera psykiska som fysiska obalanser.

Här är exempel då frekvensterapi visat sig vara effektivt:

 • Allergier/intoleranser

 • Autoimmuna problem

 • Beroenden

 • Depression

 • Förgiftning (kvicksilver, etc)

 • Infektioner

 • Inflammationer

 • Matsmältningsproblem och förstoppning

 • Migrän

 • Mikroorganismer (virus, bakterier, svamp, parasiter)

 • Psykiska och emotionella problem (trauman)

 • Smärta/värk

 • Stress

 • Utmattning

 • Ångest

QuantumClinic’s specialområde är inre välmående, då det många gånger är fundamentet för ett yttre välmående. Genom frekvensterapi är det möjligt att hitta och balansera omedvetna mentala och emotionella obalanser som hindrar oss i livet. Här kombineras frekvensterapi med hypnosterapi, då det visat sig vara en mycket vara mycket kraftfullt för att medvetandegöra och röja mentala hinder som står i vägen för harmoni, glädje och lycka.

bottom of page