top of page
Hur fungerar frekvensterapi med Quantum Biofeedback System?

På samma sätt som ett antivirusprogram scannar datorns koder, scannar frekvensdevicet upp emot 12 000 trivector frekvenser i kroppen. Detekterade obalanser kan sedan balanseras genom att skicka tillbaks neutraliserande/korrigerande frekvenser till kroppen. Om tex frekvensen hos en patogen som orsakar borrelia detekteras kan alltså frekvensen som neutraliserar patogenens energi skickas tillbaks.

 

Det är på så sätt möjligt att med hjälp av frekvensdevicet balansera otaliga medvetna som omedvetna obalanser i kroppen tillbaks i fysisk, mental och känslomässig balans.

bottom of page