top of page
Vad är biofysik?

Traditionell medicin verkar genom biokemi medan frekvensterapi verkar genom biofysik.

 

Vad är då biofysik? Precis allt består av atomer. En atom består av en kärna med protoner och neutroner, samt elektroner som cirklar kring kärnan i en enorm hastighet. Tomrummet i en atom är dock ofantligt mycket större än utrymmet fasta partiklar. På grund av partiklarnas extremt snabba rörelser kan en materia uppfattas som solid trots att den egentligen bara består av tomrum.

 

Energin i partiklarnas rörelser ger upphov till frekvenser, ju snabbare rörelse desto högre frekvens och vice versa. Partiklarna i en sten rör sig exempelvis långsammare än partiklarna i från tex radiovågor eller WI-FI och har därför än lägre frekvens.

 

I grunden består allt av energi. Allt vi kan ta på (inklusive våra kroppar) består i minsta beståndsdel av kvantar vibrerandes i olika hastigheter. Det gäller även för det vi inte kan ta på (som strålning, radioftekvenser, WI-FI, kroppens energifält och våra tankar). Kvantar som vibrerar snabbt har en hög frekvens, medan kvantar som vibrerar långsamt har en lågfrekvens. Allt har på så sätt sin unika frekvens.

 

Cellerna i våra kroppar vibrerar på sina specifika och unika sätt då de är i balans. Våra fantastiska kroppar strävar alltid mot balans men olika orsaker (så som stress, ohälsa, gifter, etc) kan rubba denna balans.

bottom of page